Home | Contact | Map | Site map | Thai/Eng
line decor
line decor

 

 


    
 
 
ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ
TOP CLASS
ระดับคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 95.1 ในรายการ WORLD WIND ORCHESTRA CONTEST
NEW YORK 2013

(คลิกชมภาพกิจกรรม)

 
 
 
การเข้าร่วมการแข่งขันประกวด วาดภาพระบายสี “Painting day” ณ ศูนย์การค้าโซโห
มีนักเรียน 1 ทีม ได้รับรางวัลที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2556

[ผลการการแข่งขัน]
    (คลิกชมภาพกิจกรรม)
 
 
 
 
กิจกรรมแสดงผลงานนาฏยศิลป์ฝึกสอน
(คลิกชมภาพกิจกรรม)

 

 
     
โรงเรียนราชวินิต มัธยม181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทร : 0-2282-0117 โทรสาร : 0-2281-2638
www.rnm.ac.th : rnm@rnm.ac.th