พระพุทธรูปประจำโรงเรียน สมเด็จพระพุทธนวมงคลบรมราชบพิตร
 
ศาลพระภูมิหลวงปู่ราชวินิต มัธยม
 
ศาลพระยาอัศวราชและพระยาคชสารภัคดี